14:49
0


IDENTITAS MADRASAH

NAMA MADRASAH                 : MI. MAMBA’US SHOLIHIN
ALAMAT                                   : SUCI
KECAMATAN                           : MANYAR
KABUPATEN                            : GRESIK
NOMOR TELPHONE               : 031 3959183
NAMA KEPALA MADRASAH : H. HAFID, A.Md


Penyelenggara madrasah        : LP. Ma’arif NU
NPSN                                         : 20500737
NSM                                           : 111235250313
Status                                        : Terakreditasi ِA
Tahun didirikan                         : 04 Juni 1983

Tahun Operasi                           : 04 Juni 1983

Status tanah                              : Hak milik

Surat kepemilikan tanah          : Milik sendiri

Luas tanah                                : 700 m2

Status bangunan                       : Milik sendiri

Luas bangunan                         : 596 m2

0 komentar:

Post a Comment